Elgersma wapen
Vorige
 
 
 
 
 
 
 
 

Studeren

met behulp van een lening van het

Hendrik Nannes & Catrijn Epes-Leen


Personen die vermeld staan in de stamboom van de Schraarder Elgersma's kunnen als zij een HBO of universitaire opleiding volgen een beroep doen op dit Leen. Ook indien men een proefschrift of een gelijkwaardige wetenschappelijke publicatie opsteld kan men hiervoor in aanmerking komen.
Hendrik en Catrijn hadden vroeger geen kinderen. Voor dat zij overleden hebben zij hun geld in een Leen gestoken. De Schraarder Elgersma's kunnen hier tijdens hun studie een jaarlijkse lening van ontvangen als zij in de stamboom staan vermeld.

Zij die naar een financiële bijdrage (pensie) wensen te solliciteren dienen gebruik te maken
van het daartoe voorgeschreven sollicitatieformulier.

Toezending van dit formulier en het 'Reglement van Begeving' kan vóór 1 mei a.s. schriftelijk worden aangevraagd onder opgave van de naam van het Leen, bij de administrateur,
de heer A. Schilstra, Sylroede 45, 8765 LW Tjerkwerd en
onder gelijktijdige overmaking van € 2,50 op rekening van de ABN-AMRO bank te Bolsward
no. 42.36.30.202 t.n.v. 'De vier Lenen van Bolsward'.

Hier kunt u de advertentie uit de krant bekijken.

- vorige -