Elgersma wapen
Vorige
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud van de laatste Ielstekker

¤ van de secretaris   ¤ van de penningmeester   ¤ brief Fam. Postma   ¤ dorp Friesland, Minnesota  
¤ in memoriam  ¤ familieberichten   ¤ in gesprek met Haring Elgersma   ¤ een dochter vertelt  
¤ jeugdrubriek   ¤ wat is een naam   ¤ naaktfiguren en zeepaardjes in Schraard   ¤ zoveel rampspoed in één Elgersma gezin   ¤ Elgersma's in de krant   ¤ ielstekkers in het Fiskershûske.


Hebt u belang bij het familieblad 'De Ielstekker' van de Schraarder Elgersma's, dan kunt u deze bestellen
via een e-mail aan de penningmeester van de Stichting (vermeld wel uw naam en adres) en stort tegelijk € 5 op rekening no. 35.65.150 bij de Postbank t.n.v. Elgersma Stichting.

Als u lid wordt van de Elgersma Stichting krijgt u ieder jaar een Ielstekker thuisgestuurd.
Tevens krijgt u het laatst uitgegeven bijgewerkte Stamboom-boekje van de Schraarder Elgersma's.
Het lidmaatschap kost € 15 per jaar.

U blijft hierdoor op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van de Elgersma familie en tevens wordt u uitgenodigd voor de familie-uitjes die eens in de paar jaar door de Stichting worden georganiseerd.


Canadese zusje "The Eelspeer" kunt u bestellen door € 7,50 over te maken op gironummer 11.73.648 t.n.v. O. Elgersma, Geldrop. Daarna wordt het blad, dat in het Engels is, u toegezonden.

- vorige -