Elgersma wapen
Vorige
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoeker R. S. Roorda

In 1947 namen de plannen van Metske Steffen Elgersma om naar Canada te vertrekken vaste vormen aan. Alles was eigenlijk al geregeld toen bleek dat hij niet al zijn geld mee kon nemen. Nederland had net na de oorlog nog al strenge deviezen bepalingen. Zo moest Metske nogal wat geld in Nederland achterlaten. Hij zocht voor dit geld een goede bestemming.

Metske (Melvin) was voor de oorlog al geïnteresseerd in de onderlinge familie relaties. Hij wilde altijd graag weten waar hij vanaf stamde. Hij had er al jaren mee gehobbyd en ook al wat dingen op papier gezet. Dit was een mooie gelegenheid om zijn stamboom uit te zoeken.

Metske Steffens argument voor het uitzoeken van de stamboom was: "Het is toch gek dat ik meer van de afstamming van mijn koeien weet, dan van mijn eigen afkomst."

Hij kwam toen op het idee om het Gynealogisch Wurkferbân van de Fryske Academie te vragen zijn stamboom uit te zoeken. Hij kon dit dan bekostigen uit het geld dat niet mee mocht naar Canada.

En zo kon Reinder Sierks Roorda (1894-1965) zijn onderzoek naar de Schraarder Elgersma's beginnen. De resultaten publiceerde hij in het boekje "De Schraarder Elgersma's (Stamboom 1480-1952)."

De heer Roorda heeft tijdens zijn onderzoek 135.000 namen moeten verzamelen.

Bespreking stamboom boekje Leeuwarder Courant (13-6-1953):

"Wat moet die R. S. Roorda hier toch zijn best op gedaan hebben en hoe verdient hij wel niet de waardering, niet alleen van de beschreven familie, maar ook van elk die zich graag in de volksgeschiedenis begeeft....".

Na het verschijnen van het stamboom boekje van Roorda is Onno Elgersma, een familielid van de Schaarder Elgersma's begonnen met het verzamelen van de gegevens van na 1952. Samen met zijn zusters Wypkje (1945-2005) en Pytsje (1956-2003) verzamelen zij gegevens over geboortes, huwelijken en overlijdens van de Elgersma familie die na 1952 plaatsvonden.
John Elgersma, een zoon van bovengenoemde Metske Steffen (Melvin) was daar al mee begonnen voor wat betreft de Amerikaanse Elgersma's.

Samen hebben zij het stamboom boekje "De Schraarder Elgersma's Stamboom 1480-1980 gepubliceerd."

Heden ten daage verzamelen zij nog steeds gegevens. Onno Elgersma is voornemens om opnieuw een stamboom boekje uit te brengen. Dit bevat dan ook familie verhalen.

Ook de Elgersma Stichting is naarstig op zoek naar foto's en verhalen over vroegere Elgersma's.
Dit Elgersma archief wordt beheerd door Jelle Elgersma uit Sneek.

Voor het insturen van informatie over uw familie kunt u zich richten tot Jelle Elgersma (archief-beheer) of Andries Elgersma (secretaris). Zijn adres gegevens staan op de contact pagina vermeld.

- vorige -