Elgersma wapen
Vorige
 
 
 
 
 
 
 
 

Elgersma familie stammen

Bij het uitzoeken van de stamboom van de familie werden er verschillen Elgersma stammen gevonden.
De verschillende Elgersma stammen zijn:

Schraarder Elgersma's
Gerrit Elgersma's

Dongeradeelster Elgersma's
Barradeelster Elgersma's
Surcher Elgersma's

Frank Arysz. uit Franeker (± 1541) zou de verbindende schakel kunnen zijn tussen de Elgersma's uit de Dongeradelen en de Schraarder Elgersma's. Er is ook een Dongeradeelster stamboom van de Elgersma's vanaf 1703. Deze wordt bijgehouden door Jan Heeringa. Opgeschreven door Siebren Elgersma geboren 1883 te Damwoude. De Dongeradeelster Elgersma's woonden rond Hantumhuizen.

De Barradeelster Elgersma's zijn ons aangedragen door Gerrit Bouma uit Anjum. Deze familie leefde rond de plaats Minnertsga.

Mogelijk is er ook een verband tussen de Elgersma's uit Zurich (= Surcher Elgersma's) en de Amelander Elgersma's.

Door stamboom vergelijking zou men misschien de link kunnen vinden tussen de verschillende familie stammen. Hiervoor zal men een beroepsgenealoog in de arm moeten nemen. Hier hangt natuurlijk wel een kostenplaatje aan. Daarom is dit tot op heden nog niet gebeurd.

Men kan ook via genetische weg de stamboom uitzoeken. Dit is echter een duur grapje. Op dit moment zijn de kosten tot drie personen €1000. En daarna per persoon €300. Daarom is door het Stichtingsbestuur besloten nog geen DNA-onderzoek te starten.

- vorige -