Elgersma wapen
Vorige
 
 
 
 
 
 
 
 

Elgersma Stichting

Op 24 januari 1953 is er in hotel 'De Kroon' een lezing door de heer R. S. Roorda. De Schraarder Elgersma's worden door Het Gynealogisch Wurkferbân van de Fryske Academie uitgenodigd deze lezing bij te wonen. De opkomst was boven verwachting. Na afloop zetten 20 mensen een handtekening om een vereniging op te richten.

Op 11 april 1953 wordt in hotel 'De Kroon' de vereniging een feit. Hier wordt ook het familie boekje "De Ielstekker" geboren. Age Annes Elgersma uit Amerika komt met het idee. Dit stuk ark, een aalsteeker dus, komt ook voor in het oude familiewapen.

Op 22 november 1995 verschijnt in Canada het zusje van onze "De Ielstekker". Het blad heet Eelspear. Er wordt afgesproken om van elkaars verhalen gebruik te maken.

Op 12 februari 1996 wordt de vereniging een Stichting. De stichting is gevestigd te Schraard. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Het zijn Steffen en Onno die de akte ondertekenen.

Doel van de stichting:
"De kennis over de historie en de genealogie van het geslacht van de Elgersma's te vermeerderen en uit te dragen. De stichting stelt zich verder ten doel de belangen van de leden van dit geslacht te behartigen, voor zover deze belangen voortvloeien uit historisch verworven rechten die verbonden zijn aan de naam Elgersma."

De stichting wordt tegelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41005439, zo blijkt uit een brief van 7 maart 1996.

Op 6 februari 2001 krijgt het stichtingsbestuur van het Depot van Nederlandse Publicaties een brief waarin staat dat 'De Ielstekker' van een ISSN-nummer is voorzien en wel:  1568-4784.

- vorige -