Elgersma wapen
Vorige
 
 
 
 
 
 
 
 

Wapenschild

Er zijn drie emblemen voor de Elgersma familie bekend.

  • Een getekend paard naar rechts. Staat op veel geboortelepels.
  • Het wapen met de bokken en arenden. Martini kerk.
  • Het wapen met de 2 ielstekers. Briefkaart Frysk museum.

Age en Bernard Elgersma hebben een zoektocht naar het wapen van de Elgersma familie gedaan. In het Frysk Museum te Leeuwarden ligt een briefkaart van ongeveer 100 jaar oud. Hierin wordt verteld van een wapenschild van een Elgersma. Een schets van het wapen staat op diezelfde briefkaart. Er staat in dat het wapen in steen gebeiteld lag in een hoek van het Binnenhof te Den Haag, bloot gesteld aan weer en wind. Het is niet bekend of het bewaard is gebleven of niet.

De historie van het Elgersma wapen is dus nog erg vaag en duister, maar ook aardig interessant.

Steffen Elgersma heeft een gesprek gehad met de heer Dull tot Backenhagen in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Na een kort historisch overzicht van de Elgersma familie, de stamboom, onze familievereniging en het familiewapen met de kleuren, stelde Steffen hem de vraag of wij met recht en reden dit wapen ons kunnen toe-eigenen.
Hij was daar zeer positief over. Volgens hem kunnen we ook het wapen uit de Martini kerk in Bolward en uit de regentenkamer van het St. Antoniusgasthuis gebruiken, zolang de non-relatie niet is vastgesteld.

De tekening is volgens Dull typisch van Reijnders. Deze heer tekende in de vorige eeuw wapens ten behoeve van de Friese Adel.

Een tegeltje met het familiewapen van de Elgersma's kunt u zelf rechtstreeks bestellen bij de fa. Kunst in Workum. De prijs is ongeveer €60.

Het adres:
D. Kunst, Begine 9-11, pottenbakker, 8711 BG Workum
Tel. 0515 - 54 19 26

- vorige -

 

Wapen paard

Deze tekening staat op veel geboortelepels.

Wapen Martini kerk

Dit wapen vinden we in de Martini kerk in Bolsward.

Wapen briefkaart

Dit wapen vinden we op de briefkaart in het Frysk Museum.